10.8522473,106.6287463

THÁO DỠ NHÀ XƯỞNG

Lượt xem: 835
Liên hệ
  • Thông tin Dịch vụ

Cưỡng chế được hiểu là dùng quyền lực nhà nước bắt buộc cá nhân, tổ chức phải thực hiện những việc tái với ý muốn của họ.

Như vậy, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự là biện pháp thi hành án dân sự dùng quyền lực của nhà nước buộc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự của họ, do chấp hành viên áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án.

 

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự có những đặc điểm sau:

 

Thứ nhất, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự thể hiện quyền năng đặc biệt của Nhà nước và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh Nhà nước.

 

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Ở nước ta, thẩm quyền tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự thuộc về cơ quan thi hành án dân sự của Nhà nước.

 

Thứ hai, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được chấp hành viên áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án nhằm buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo bản án, quyết định của Tòa án.

 

Thứ ba, đối tượng của biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự là tài sản hoặc hành vi của người phải thi hành án.

 

Thứ tư, khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, người bị áp dụng ngoài việc phải thực hiện các nghĩa vụ trong bản án, quyết định do tòa án tuyên, họ còn phải chịu mọi chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

 

Thứ năm, các biện pháp cưỡng chế được chấp hành viên quyết định áp dụng không những có hiệu lực đối với người phải thi hành án dấn sự mà còn có hiệu lực đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Dịch vụ Liên quan

CƯỞNG CHẾ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

CƯỞNG CHẾ GIAO TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Giá: Liên hệ

CƯỞNG CHẾ GIAO TÀI SẢN QUẬN 12

thực hiện hợp đồng dịch vụ cưởng chế với thi hành án Q12.

Giá: Liên hệ

Zalo
Hotline: 0902538375
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KHO BÃI ĐÔNG NAM Gọi điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KHO BÃI ĐÔNG NAM SMS CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KHO BÃI ĐÔNG NAMChỉ đường